• TP175-mobil_DK1

  • TP175-mobil_DK2

  • TP175-mobil_DK3

  • TP175-mobil_DK4

  • TP175-mobil_DK5

  • TP175-mobil_DK6

TP 175 MOBIL veier under 750 kg og kan dermed transporteres etter en bil uten at føreren trenger spesielt førerkort for henger.

TP 175 MOBIL er tross sin lavere vegt styrket i sin konstruktion ved anvendelse av høykvalitetsstål.

Knivsystemet TP Opticut resulterer i både i en mere ensartet fliskvalitet og et lavere brendstofforbruk. Med det automatiske koblingssystemet TP Starter og omdreiningsvakt med timeteller TP Pilot.