• Warlord2

  • Warlord1

  • Warlord3

Heavy duty Slagklipper og beitepusser.

Den helt nye Trimax Warlord S3™ med hydraulisk sideforskyving er en kraftig arbeidskamerat når du skal ut på de tøffe jobbene.

Warlord S3™ er designet med tanke på sikkerhet og pålitelighet når du jobber langs tungt trafikkerte veier med sitt utkastsystem som ikke kaste objekter langt. Med mulighet for å knuse greiner og organisk materiale med tykkelse opp til 7,5 cm gjør den jobben enkelt og greit uten å måtte stå lenge på verkstedet.

Med alle disse fordelene og i tillegg 3 års gaanti, er du sikret en oversiktlig driftøkonimi i overskuelig fremtid.

Det nye sideforskyvingssystemet har gitt økt manøvreringsdyktighet rundt trær og andre hindringer, i tillegg til at du kan holde hjulene på trygg avstand fra skrenter etc. For heavy duty klippekrav kommer du ikke utenom Warlord S3™.

Spør oss om hvordan Warlord S3 kan endre dine omgivelser.